โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
สื่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน เขียน
สื่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน เขียน