โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
คณะผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอดิศร โยธา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา