ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ใจ. อุ่นแก้ว (พิมพ์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
อีเมล์ : Pimpim_oun@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กศน.อำเภอแม่วาง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 381 ม.5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 เม.ย. 2559,03:49 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.80.106


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล