โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3

นายรัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
ครูผู้ช่วย

นายอชิรวิษศ์ เหลืองวัฒนะโชติ
ครูผู้ช่วย

นางทัศนพร นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง