โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
เจ้าหน้าที่

นางสาวชฎาพร ยินดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปพิชญา ราชคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน