โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสุภาพรรณ คงสนุ่น
ครู คศ.3

นางสาวนงนุช จิตตา
ครู คศ.3

นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง
ครู คศ.2

นางวาทิณี ท้าวใจยา
ครู คศ.2

นางสาวภัชษนัญฑ์ พรมเกษา
ครู คศ.1