โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวภัทิรา กาวินันท์
ครู คศ.2

นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นายผดุงศักดิ์ จิตมนตรี
ครูอัตราจ้าง