โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญ์สุกานต์ กวางประเสริฐ ม.3/2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2566,17:26   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดวาดภาพ การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิชญ์สุกานต์ กวางประเสริฐ ม.3/2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,09:52   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฏศิลป์ ป.ธ. แสดงโชว์รายการ 360 องศา นิวโชว์ ช่อง 9 MCOT HD
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,20:08   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทุ่มน้ำหนักหญิง รุ่นอายุ 18 ปี กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรรณราน อาจณรงค์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2566,16:01   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จ.น่าน
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จ.น่าน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,17:29   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกวี จันทราพันธ์
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,20:01   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสาระฯภาษาไทย, กลุ่มสาระฯศิลปะ
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,20:00   อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องแผ่นเส้นใยคลุมดินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,21:41   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,11:03   อ่าน 131 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันววรณกรรม "วรรณศิลป์อุชเชนี"
ชื่อนักเรียน : นางสาวภคพิชญา ฟุ้งอมรกุล
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,13:00   อ่าน 135 ครั้ง