ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วอชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
วันที่ 10-11 กันยายน 2561 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ
ในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรเงรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,17:00   อ่าน 560 ครั้ง