ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนสันกำแพง จัวหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14-15 กันยายน 2561 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาดูงานโรงเรียนสันกำแพง และเลี้ยงเกษียณอายุราชการของผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ณ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,17:09   อ่าน 1401 ครั้ง