ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) (อ่าน 58) 24 ก.ย. 61
เอกสารแนวปฏิบัติคูปองพัฒนาครู (อ่าน 125) 04 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 116) 26 มิ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 300) 27 เม.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 291) 27 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 309) 23 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (อ่าน 210) 23 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 209) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความสะอาด) (อ่าน 159) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 150) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 246) 10 เม.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 173) 03 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (พลศึกษา) (อ่าน 1069) 14 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น(หอ (อ่าน 429) 15 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 456) 16 พ.ย. 60
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน (อ่าน 1453) 11 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 619) 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว (อ่าน 508) 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ (อ่าน 490) 21 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 447) 21 เม.ย. 60
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตัวเองโครเมียและเมืองเซวาสโตโปล (อ่าน 378) 11 เม.ย. 60
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 875) 30 มี.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 400) 30 มี.ค. 60
รับสมัครพนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 388) 30 มี.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าบรรณารักษ์ จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 488) 30 มี.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทยและดนตรี) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 641) 30 มี.ค. 60
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 507) 21 ก.พ. 60
สรุปผลการคัดเลือกการเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ (อ่าน 388) 26 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษ (อ่าน 490) 29 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 561) 29 ก.ค. 59
สำเนาคำสั่งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งอนุคณะกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 475) 23 มิ.ย. 59
สำเนารายงานการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค (อ่าน 423) 23 มิ.ย. 59
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 (อ่าน 670) 20 มิ.ย. 59
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี (อ่าน 598) 09 มิ.ย. 59
เคหพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (อ่าน 1041) 03 มิ.ย. 59
ดูผลการเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (อ่าน 1014) 16 มี.ค. 59
ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายครูผู้สอนปี 2559 (อ่าน 683) 15 ม.ค. 59
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (อ่าน 974) 20 ก.ค. 58
เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ (อ่าน 652) 23 มิ.ย. 58
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 (อ่าน 614) 23 มิ.ย. 58